[pack 5 แท่ง] เต่าเหยียบโลก สูตรดั้งเดิม กลิ่นเมนทอล [22 กรัม/แท่ง]

$9.73

แป้งทาระงับกลิ่นกาย และกลิ่นเหงื่อไม่เหนียว ไม่เปรอะเปื้อนเสื้อผ้า ระงับกลิ่นกาย เพื่อความมั่นใจได้ตลอดวัน ทำจากสมุนไพรล้วนๆ ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย มีสรรพคุณในการระงับกลิ่นกาย เหงื่อที่ใต้รักแร้ยิ่งไปกว่านั้นยัง สามารถทาที่เท้าเพื่อระงับกลิ่นอับที่เท้า ได้อีกด้วย สรรพคุณ 1. แป้งทาระงับกลิ่น และเหงื่อที่ใต้รักแร้ ปรุงด้วยสมุนไพรล้วนๆ ช่วยให้รักแร้ขาว ไม่เหนียว ไม่เปรอะเปื้อนเสื้อผ้า (แก้เม็ดผดผื่นคัน) 2. สำหรับใครที่มีกลิ่นเท้า สามารถใช้แป้งตัวนี้ทาก่อนใส่ถุงเท้า รองเท้าได้ค่ะ วิธีใช้ ทาวันละ 1 ครั้ง หลังอาบน้ำตอนเช้า เช็ดตัวตามปกติ – ORIGINAL : กลิ่นเมนทอล

Description

แป้งทาระงับกลิ่นกาย และกลิ่นเหงื่อไม่เหนียว ไม่เปรอะเปื้อนเสื้อผ้า ระงับกลิ่นกาย เพื่อความมั่นใจได้ตลอดวัน ทำจากสมุนไพรล้วนๆ ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย มีสรรพคุณในการระงับกลิ่นกาย เหงื่อที่ใต้รักแร้ยิ่งไปกว่านั้นยัง สามารถทาที่เท้าเพื่อระงับกลิ่นอับที่เท้า ได้อีกด้วย

สรรพคุณ
1. แป้งทาระงับกลิ่น และเหงื่อที่ใต้รักแร้ ปรุงด้วยสมุนไพรล้วนๆ ช่วยให้รักแร้ขาว ไม่เหนียว ไม่เปรอะเปื้อนเสื้อผ้า (แก้เม็ดผดผื่นคัน)
2. สำหรับใครที่มีกลิ่นเท้า สามารถใช้แป้งตัวนี้ทาก่อนใส่ถุงเท้า รองเท้าได้ค่ะ

วิธีใช้
ทาวันละ 1 ครั้ง หลังอาบน้ำตอนเช้า เช็ดตัวตามปกติ

– ORIGINAL : กลิ่นเมนทอล

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “[pack 5 แท่ง] เต่าเหยียบโลก สูตรดั้งเดิม กลิ่นเมนทอล [22 กรัม/แท่ง]”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
THB Thai baht